Military
This items is NOT FOR TRADE OR SALE

 

Swedish Armed Forces

Sweden (W)

UN (E)

 AMF 1 Amfibieregimentet Vaxholm 
Amphibious Regiment Sweden (E)

 
Civilförsvarsförbundet
Civil Defence Sweden (E)
Frivilliga Flygklubben
Sweden (W)
Märket har burits av bla kvinnlig personal på uniform m/60kv och m/69kv.
Märket bars även på flygdräkt av flygande arméhelikopterpersonal.
Kort sammanfattning så är märket för Armépersonal för att visa försvarsgren.
Sweden (W) (O/S) Flagg m/90
Sweden
 Pliktverket

NORRBOTTENS REGEMENTE
1975 införlivades Norrbottens pansarbataljon, P 5, i regementet och namnet ändrades till
Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon, I 19/P 5.
Norrbottens regemente, I 19, återfick sitt gamla namn 1994.
Från 2000 ingick Norrlands artilleri- (A 8), luftvärns- (Lv 7), ingenjör- (Ing 3),
pansar- (MekB 19) och signalbataljoner (S 3) i Norrbottens regemente.
Funktionerna inordnades som fem utbildningsbataljoner under regementet.

The regiment merged with Norrbottens pansarbataljon (P 5) in 1975 to form Norrbottens Regemente
to Norrbottens pansarbataljon, and the unit gained the designation I 19/P 5.
For a short time in the 1990s, the unit was then merged with the wartime organised
Norrbottensbrigaden, designation MekB 19.
In 2000, the unit was reorganised once again, and was redesignated back to its old designation I 19
despite being an armoured regiment, the name was also changed back to Norrbottens Regemente

Norrbottens Regimente
(I 19)
Norrlands Ingenjörsbataljonen 
Ing3

Norrlands Artelleribataljon
A 8

Norrbottens Pansarbataljon
MekB 19
Norrbottens Signalbataljon
S 3

Norrbottens Luftvärnsbataljon
LV 7

   

Norrbottens Armeflygbataljon
AF 1 (Helikopterskvadronen)

 I 19 Boden  Jämtlands Fäljjägarregemente
I 5 Östersund
Gällivare Kompani I 19 Torneå Kompani I 19 Råneå Kompani I 19
Jokkmokk Kompani I 19 Norrlands Signalkår
S 3 Boden Tilläggsbåge
 Norrbottens gränsjägargrupp
Skyttemärken / Kunskapsmärken
PEK 1
Skyttemärken / Kunskapsmärken
PEK 2
Skyttemärken / Kunskapsmärken
PEK 3
Bodens Försvarsområde
Fo 63
Norrbottensbrigaden I 19
 
 Milo ÖN och MDN Norrlands Signalkår  Norrlands trängkår
   
Lapplands jägarregemente    Föreningen P 5

 

LG - The Life Guards Kungsängen
Possunt nec posse videntur - "De gör det till synes omöjliga"

Dragonbataljonen
Livgardet Livskvadron (MP)
Dragonbataljonen 
Livgardet 2:a Skvadron
Dragonbataljonen
Livgardet 3:a Skvadron
Dragonbataljon (MP) I 1  KFOR 2007 SWECON KS 15
KFOR 2007
Finland / Frankrike
Finland NATO
USA HQ & LOG KFOR
Kosovo
KFOR NATO
Kosovo
 
I 1 K1 / I1  Kungl. Svea Livgarde
Minnesmedalj 30/6 2000
LIVGARDESBRIGADEN
 Fredsbaskrarna  N N S C  
 Fältjägarna  KFOR  KFOR
 KFOR KFOR  NATO / KFOR
 KFOR  KFOR  KFOR
     
EUFOR
Tchad / RCA
 IFOR  EOD
 
     

Other Military Forces   ( Ev. BYTES / TRADE )

 
U.S.N.R. Usa (B) Ranger Usa (E)  FBU Ungdom
   
   Flygvapnet
Överstelöjtnant
Flygvapnet
Överste
 
 Nijmegen-Marschen-1995
I 16 / Fo 31 Halmstad
 MDS  MKV / Fo 32
 Amfibiekåren
Överstelöjtnant
 Amfibiekåren
Överste
 Skaraborgs regemente
Kapten
 Furir, överfurir
Övriga
m/60, m/68 och m/87
 Officer/Regementsofficer
Övriga
m/60, m/68 och m/87
 Officer/Regementsofficer
I4, P1, trängen
m/60, m/68 och m/87
 Byggnad & Reparationsberedskapen  Kvinnliga Bilkåren  Hemvärnet
 Rödakorset  Sveriges Radio  Lottakåren
   
 Hemvärnet  Försvars tandläkare  Hemvärnet
Värmlands regemente  m/60 Pansartrupperna  Infanteriet
Kronobergs regemente  Pansartrupperna  Artilleriet
 
 Trängen  Svenska Lotta Kåren  Marinen
 Hemvärnet  Kavalleriet  Infanteriet
 Pansartrupperna Pansartrupperna  Signaltrupperna
 Artilleriet  Luftvärnet  -
   Furir, Överfurir  Underofficer
 Officer  Sergeant = Staff sergeant  Fänrik = Second Lieutenant
 Löjtnant = First Lieutenant  Kapten = Captain  Major = Major
 
 Korpral = Corporal  Furir = ---  -
 -  Terräng  Amfiebiekåren
Amphibious Corps
 30Okt07Sthlms.jpg (18011 byte)
 -  -  "Uniformer i färg"
   
 Arméns Musikkår Norrland
"På Post För Sverige"
Hemvärnets Musikkår
"Under Bodens Kanoner"
 m/1878 till båtmössa m/1948  Kungliga Hallands Regemente
01OKT07 (6).jpg (29990 byte)
 "Garde Compagni"  Fänrik Permissionsmössa
Second Lieutenant
m/39
 Sergeant Fältmössa
Staff Sergeant
m/39
 10Okt07 Uni.jpg (10068 byte) 10Okt07 Uni (1).jpg (9558 byte)
 Upplands Regemente Överste 1 graden
Brigadier General
Pansartrupperna
M/60
Överstelöjtnant
Lieutenant Colonel
Norrbottens regemente
Infanteriet
M/60
14OKT07 (11).jpg (20165 byte) 14OKT07 (10).jpg (20622 byte)  14OKT07b.jpg (13943 byte)
 -  -  Officer
m/60
14OKT07a.jpg (44645 byte)  
Officer
m/60
 11th Wing USA
"The Chief's Own"
 Mössmärke Flygvapnet
27OKTOBER07 (5).jpg (17797 byte)    
Officer
Fältmössa
 Tjänsteårsbricka Armén 5 år  Tjänsteårsbricka Armén 10 år
Tjänsteårsbricka Armén 15 år Tjänsteårsbricka Armén 20 år Officersprov 1999
Officersprov 2000 Officersprov 2001 Officersprov 2002
Officersprov 03/04 Officersprov 04/05 Soldatprov FM 04/05
Soldatprov P 18 00/01 Soldatprov P 18 02/03 Soldatprov P 18 03/04
Soldatprov MKG 84/85 Soldatprov MKG 85/86 Soldatprov MKG 87/88
 
Soldatprov MKG 90/91 Soldatprov MKG 91/92 Soldatprov MKG 92/93
   
Soldatprov MKG 95/96 Sveriges Civilförsvarsförbunds
förtjänsttecken i silver
SCFSFt
 OV-Marinen
   
Security UN (E)  F 16 Hundtjänst (E)  Iran
Iran Iran Iran
 
Iran Iran  
 
     

 
Click Here To Sign Our Guestbook.

© All content of Conny´s Patch Collection is property of CoroWebb / Conny Rönndahl
and can not be reproduced, copy or duplicate without write permission of author.
Copyright © Conny Rönndahl / CoroWebb 2008-2018